Hakkında

Ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim veren programımız sektörün teknik eleman gereksinimini karşılamak ve Bilgisayar Programcılığı konusunda nitelikli programcılar yetiştirmek amacıyla 2000 yılında kurulmuştur. Programımızda, öğrencilerimize programlama alt yapısı ve problem çözme yeteneği kazandırmak amacıyla, temel programlama bilgileri üzerinde önemle durulmakta, bunun yanında değişen teknolojiye paralel olarak veri taban uygulamaları, Internet programcılığı, yerel ve genel ağlar, işletim sistemleri, Grafik animasyon konularında gerekli bilgiler verilmektedir.

Eğitim müfredatını teorik ve uygulamalı dersler ile pratik çalışmalar dediğimiz yaz stajları oluşturur. Öğrencilerimiz teorik derslerini kendilerine ait dersliklerinde, uygulamalı derslerini ise yüksekokulumuzun 3 Adet bilgisayar laboratuarı ve Yüksekokulumuzda bulunan 18 derslik, 4 amfi içerisinde gerçerçekleştirirler. Stajlar; Üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde kamu ya da özel kurum ve kuruluşlarda yapılır. Genelde öğrencilerimiz ilk iş tekliflerini staj yaptıkları kurum ve kuruluşlardan alırlar. Bu durum öğrencilerimizin gelecekteki iş yaşamını doğrudan etkilediği için uygun seçilmiş staj yerinin ve pratik yapma hususunun önemi oldukça büyüktür